November 7, 2017

بازگشت به مسیر پیروزی سیتروئن مسابقه ایی

بازگشت به مسیر پیروزی سیتروئن مسابقه ایی

با پیروزی کریس میک / پل نگل و ششمین جایگاه استیفن لوفور / گابین مورو، سیتروئن توتال ابوظبی WRT بهترین آخر هفته را از اول سال ساختند.

به مناسبت تنها رالی ترکیبی فصل، تیم به رهبری ایو ماتون توانستند توان بالقوه WRC C3 را در تمام زمینه ها نشان دهند و شایستگی و پتانسیل کارهای انجام شده در ماه های اخیر را تأیید کنند. رالی اسپانیا روز جمعه صبح آغاز شد و مرحله اول رقابت روی زمین خاکی قرار گرفت. این معادله پیچیده با توجه به نوع خاک، درجه حرارت، رطوبت یا لاستیک های استفاده شده پاسخ داده نمی شد و رقابت تنگاتنگ به سرعت بین شش راننده درگرفت. در گروه پیشرو کریس میکی حضور داشت. که پس از ثبت بهترین زمان ES2 Bot، او درنیمه روز جایگاه پنجم را ، علیرغم لاستیک های صدمه دیده از گرما و بخش های آسفالت شده Terra Alta) ES3), به خود اختصاص داد . در بعد از ظهر، برایتون دوباره در ES5 سریع ترین بود و به جایگاه سوم در جدول رده بندی کلی بازگشت.
پس از یک دوره طولانی بازگشت به رقابت ,و مواجه شدن با موقعیت هایی که تا آن زمان کمتر آشنایی با آنها داشت، استفان لوفور شروع به کار سختی داشت. فرانسوی جوان بدون هیچ اشتباهی موفق به کاهش فاصله نسبی با راننده دوم شدو توانست ریسک موقعیت های خطرناک را کمتر کند.
در ادامه روز رقابتهای بسیار نزدیک بین رقیبان ادامه داشت. با این حال، گروه پیشرو در ES12 کنار گذاشته شد و کریس در زمان 13 دقیقه به پارکینگ بسته رفت و پس از آن سباستین اوجیر در 14 دقیقه به Ott Tänak بازگشت. همانند روز قبل استفان لفبر در حال اکتشاف مسیر دراولین مراحل بود وبعد ازآن از تجربیات به دست آمده برای بالا بردن سطح بازی خود، بدون هیچ گونه اشتباهی استفاده کرد. و در پایان مرحله دوم، اوهشتمین بود. یکشنبه روز سوم مسابقات به شش مرحله بدون همراه تقسیم شد. در تاریکی L’Albiol (ES14)، راننده C3 WRC شماره هفت با ثبت بهترین زمان به رقیبان هشدار داد. او در دو مرحله بعد هم تکراری بی نقص داشت, با هدایت 23”9 قبل از سه مرحله دورنهایی .
صبح نیز برای استفان لوفور، که در پی پیگیری Mads Østberg بود، سودمند بود. در نواحی ES14 با نروژی گره خورد، اما در دو مرحله بعد سریعتر به 16″برگشت. در همان زمان، لپپی و نوولی، اورا به مقام ششم پس زدن. استفان به علت یک مشکل هیدرولیکی جزئی و پس از آن یک اشکال در ارتباط رادیویی در مرحله ویژه ای که در آن قرار داشت، قادر به ادامه حمله خود نبود. بنابراین تصمیم گرفت تا جایگاه ششم خود را حفظ کند. پس از ثبت دو زمان دیگر – که امتیازش را به 8 از 19 تغییر داد – کریس Meeke نیز در مرحله قدرت منتشر شد. او قبل از بالا بردن سقف C3 WRC برای شروع جشن پیروزی دومین بزمان خود را ثبت کرد.
بهمین دلیل بخودش اجازه داد که ریسک مراحل پرخطر تر را محدود کند. ادامه روز همچنان به رقابت تنگا تنگ بین رقیبان ادامه یافت اما گروه پیشرو در ES12 عقب گذاشته شدند و کریس در زمان 13 دقیقه و پس از آن سباستین اگیر زود تر از اوت ناناک در زمان 14.5 به پارکینگ بسته برگشتند.