دنیای سیتروئن

دنیای سیتروئن

سیتروئن نوآوری پیوسته و خبرساز است. از اولین خودروهای سیتروئن تا حضور برند در مسابقات رالی قهرمانی جهان، از مدل‌های هیبریدی تا خودروهای مفهومی، تقریبا 100 سال سابقه اینجا مورد بحث است.