مسابقه اتومبيلراني سيتروئن

Légende ci-dessous
مسابقه اتومبيلراني سيتروئن

تعدد مشاركت سيتروئن در مسابقات اتومبيلراني

PresentationCitroenRacing

از كروز سياه گرفته تا كروز زرد در سال 1924 و 1931 براي موفقيت در مسابقات پاريس داكار، مسابقات جهاني و بين المللي اتومبيل راني، برند سيتروئن همواره درصدد به كارگيري ارزش هاي خلاقيت و فناوري در ورزش هاي مرتبط با خودرو بوده است.

 

 

 

خودروهاي مسابقه اي کنونی سيتروئن

FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP 2014 - SALZBURGRINGهر روز در كارخانه ساخت خودروهاي مسابقه اي سيتروئن در «ساتوري» شهر ورساي، 196 مرد و زن در بخش خودروهاي مسابقه اي كار مي كنند جايي كه «فناوري خلاق» سيتروئن به معني واقعي كلمه در بوته آزمايش قرار مي گيرد.

 

 

 

لجستيك

Logistique

لجستيك مورد نياز خودروهاي مسابقه اي سيتروئن براي مسابقات جهاني و بين المللي اتومبيلراني عبارتند از:

• به طور متوسط 40 نفر براي هر مسابقه و 20 نفر به ازاي هر جلسه تمرين
• 25 رويداد در دو مسابقه قهرماني و 15 جلسه تمرين
• 20 كاميون براي مسابقات و تمرين
• 12 كانتينر براي حمل و نقل جهاني در رويدادهاي مسابقات جهاني و بين المللي
• 10 تن حمل و نقل هوايي براي مسابقات اتومبيلراني
• 15 هزار وعده غذايي در سال
• 1500 بليط هواپيما در سال
• 400 خودروي اجاره اي در سال
• 5 متخصص لجستيك و 15 نفر براي انجام كارها (رانندگي، نصب و غيره)
• 6500 اقامت شبانگاهي در طول سال